חסות  ראשית:              שותף ספורט: 
 חסות זהב:           
 
חסויות       
        
 
שותפי מדיה:      
  
שותפים לדרך:           
                               הייטק זון