2

חסות  ראשית:              שותף ספורט: 
 חסות זהב:        
 
חסויות          
 
שותפי מדיה:      
  
שותפים לדרך:            
                                                     

                                         הייטק זון