3

חסות  ראשית:              שותף ספורט: 
 חסות זהב:           
 
חסויות        
               
        
 
שותפי מדיה:      
  
שותפים לדרך:              
                          
 הייטק זון