מרתון 42.195 קמ   חצי מרתון 21.1 קמ   מירוץ 10 קמ   מרוץ 5 ק"מ   מירוץ אופני יד   מיני מרתון

גילאי מינימום

לכל מרוץ גיל מינימאלי להשתתפות. חובה על המשתתף להיות בגיל המינימאלי לפחות ביום המרוץ – 22.2.19
 
 • מרתון ומירוץ אופני יד: גיל 18 ביום המרוץ או לפני.
 • חצי מרתון: גיל 16 ביום המרוץ או לפני.
 • מירוץ 10 ק"מ: גיל 14 ביום המרוץ או לפני.
 • מירוץ 5 ק"מ: גיל 13 ביום המרוץ או לפני.
 • מיני מרתון: 
  500 מ': גילאי 5-8 ביום המרוץ או לפני. 
  500 מ': גילאי 5-14 ביום המרוץ או לפני - לילדים עם צרכים ייחודיים 
  1 ק"מ: גילאי 9-12 ביום המרוץ או לפני.

 
ללא תלות בגילאי המינימום להשתתפות בכל מרוץ, בכל מרוץ - רצים אשר טרם מלאו להם 18 שנים ביום המרוץ - 22.2.19 - חייבים באישור הורה במהלך ההרשמה.
 
  לתקנון  
 
  להרשמה  
 
חסות  ראשית:             


 חסות זהב:           
 
חסויות                                          
               
        
 
שותפי מדיה:      
  
שותפים לדרך:              
                          
 הייטק זון