מרתון 42.195 קמ   חצי מרתון 21.1 קמ   מירוץ 10 קמ   מרוץ 5 ק"מ   מירוץ אופני יד   מיני מרתון

קטגוריות

 
עקרון הגיל: השיוך לקטגוריה נקבע לפי שנת הלידה, אם יום ההולדת בטווח הגיל המצויין חל בשנת 2018.
 
קטגוריות - מרתון וחצי מרתון
 
גברים: כללי, גילאי 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+
נשים: כללי, גילאי 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+
 
קטגוריות - מרוץ 10 ק"מ
 
גברים: כללי, עד גיל 19, גילאי 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+
נשים: כללי, עד גיל 19, גילאי 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+
 
 

 
בכל המרוצים, רצים שטרם מלאו להם 18 ביום המרוץ - 23.2.2018 - חייבים באישור הורה בטופס ההרשמה.
כל קטגוריה מותנית בהשתתפות של לפחות 10 רצים מאותו המין. במידה ואין מינימום של 10 רצים, הקטגוריה תתבטל ותצטרף לקטגורית הגיל מתחתיה. 
 
 
 
 
  לתקנון  
 
  להרשמה  

חסות  ראשית:              שותף ספורט: 
 חסות זהב:           
 
חסויות       
        
 
שותפי מדיה:      
  
שותפים לדרך:           
                               הייטק זון