RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

תנו לחיות לחיות

תנו לחיות לחיות היא עמותה אשר שמה לה למטרה לשפר את ההגנה על בעלי החיים ולקדם את זכויותיהם, לספק עזרה לבע"ח במצוקה, לשקמם ולמצוא להם בתים מאמצים.
במשך שנות קיומה העלתה העמותה את המודעות הציבורית לחשיבות השמירה על חיי בעלי החיים ומניעת ההתעללות בהם, באמצעות הרחבת חוק צער בעלי חיים ואכיפתו.
 
לגיוס תרומה