RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

זכרון מנחם

זה 30 שנה שאנו הגוף המוביל בארץ לתמיכה בילדים חולי סרטן ומשפחותיהם. סיפורנו האישי מלמד שכדי להביס את הסרטן, הן החולה והן משפחתו זקוקים לחוסן-נפשי לצד הטיפולים הפיזים. אנו מוציאים אותם בלהט מהחושך, הכאב והפחד למקום של אור, שמחה ותיקווה. אנו מעצימים את החיים באמצעות מגוון שירותים מעשיים-תרפויטיים בכל רחבי הארץ ומובילים את החולים הצעירים ומשפחותיהם אל עבר ההתגברות על המחלה.
 
לגיוס תרומה