RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

היווט

היווט מפעילה תוכניות בקריות, לשילוב ילדים ובני נוער יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. התוכניות: מרכז נוער למניעת שוטטות והעצמת בני נוער; מועדנית לבי"ס יסודי לצמצום פערים לימודיים וחברתיים; חונכות לגיל הרך- בני נוער חונכים ילדים; מצויינות באנגלית ובמתמתיקה -  שיעורי עזר לבני נוער 4-5 יחידות.
 
לגיוס תרומה