RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

חיים- למען ילדים חולי סרטן

"עמותת חיים" למען ילדים חולי סרטן בישראל הוקמה ע"י הורים לילדים חולי סרטן לפני 34 שנה ופועלת מ-1984 בכל המחלקות האונקולוגיות לילדים ברחבי הארץ, בתמיכה ועזרה מתמדת לילדים החולים ובני משפחותיהם ולמען שיפור איכות הטיפול הרפואי.
 
לגיוס תרומה