RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

אח בוגר אחות בוגרת ישראל

עמותת אח בוגר אחות בוגרת ישראל הוקמה בישראל ב-2003 כחלק מהארגון   Big  Brothers Big Sisters International.  במסגרת הפעילות, אנו מאתרים, מכשירים ומלווים חונכים מתנדבים  ומצמידים אותם לילדים ובני הנוער במצבי סיכון הזקוקים לדמות מבוגר משמעותי בחייהם.
 
לגיוס תרומה