RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

ויצו

ויצו הוא ארגון נשים מתנדבות בינלאומי, ללא מטרות רווח, א-פוליטי, במוקדש לפעילות לקידום נשים, שיויון חינוכי ותמיכה בנושאי  רווחה לכלל אזרחי מדינת ישראל מעודד חינוך יהודי בישראל ובתפוצות.  ויצו היא תנועת הנשים הגדולה בישראל, עם פדרציות בכ-30 מדינות בעולם ועשרות אלפי מתנדבות ברחבי העולם. ויצו מפעילה  כ-800 מוסדות ופרוייקטים המשרתים ילדים, נשים, קשישים ועולים. לויצו 175 מעונות, 5 כפרי נוער, 3 תיכונים, בתי אומנה, מועדוני נוער, מרכזים קהילתיים, 2 מקלטי נשים מוכות  וסניפים ברחבי ישראל המופעלים ע"י מתנדבות ועוד.
 
לגיוס תרומה