RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

אתגרים

אתגרים נוסדה בשנת 1995 במטרה להעצים ולשלב חברתית אנשים עם מוגבלות באמצעות ספורט אתגרי בטבע, ככלי להעצמה אישית, לחיזוק הביטחון והדימוי העצמי והרחבת היכולות בכל תחומי החיים. העמותה פותחת שעריה לאנשים עם מוגבלות מכל סוג: פיזיות, חושיות, קוגניטיביות, רגשיות או נפשיות, ללא הבדלי דת, גזע, גיל ומין.
 
 
לגיוס תרומה