RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

כפר נהר הירדן

כפר נהר הירדן הוא מקום מופלא וממלא תקווה מקום בו ילדים בני - 9 18 המתמודדים עם מחלות קשות, מסכנות חיים וכרוניות וילדים עם מוגבלויות, מכל המגזרים ומכל הדתות יכולים להיות פשוט ילדים . הכפר מאפשר לכל ילד/ה עם מחלות ממושכות ולילדים עם מוגבלויות (פיזיות, ריגשיות נפשיות וקוגניטיביות) נופש בן - 3 6 ימים, מונגש לחלוטין, קסום וחוויתי, בליווי צוות מקצועי וגיבוי רפואי מלא, בכל ימות השנה, ללא תשלום!
לגיוס תרומה