RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

רוח נשית

עמותת רוח נשית, זוכת אות האפקטיביות לעשיה חברתית לשנת 2019, מסייעת לנשים נפגעות אלימות (פיסית, מינית, נפשית וכלכלית) להגיע לעצמאות כלכלית ולהישאר מחוץ למעגל האלימות. באמצעות ליווי אישי, תמיכה והעצמה מוכוונת תעסוקה, זוכות המשתתפות וילדיהן בהזדמנות לחיים חדשים - עצמאיים ובטוחים.
לגיוס תרומה