RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

אלי"ע - למען ילדים עם עיוורון או לקות ראייה

אלי"ע הינה העמותה המובילה בישראל לטיפול ולקידום ילדים עם עיוורון או עם לקות ראייה. העמותה הוקמה ב-1982 ונותנת מענה למאות ילדים ב-5 מרכזים ברחבי הארץ. אלי"ע שמה את עיקר הדגש על טיפול בילדים מגיל לידה ועד גיל 6, אלו הן שנים של צמיחה מואצת ואנו מאמינים שאין תחליף להתערבות מקצועית אינטנסיבית בשנים אלה. ילדי אלי"ע זוכים לקשת רחבה של טיפולים מקצועיים ולכל אחד מהם מותאמת תכנית טיפול אישית. חלק בלתי נפרד מהטיפול הוא הליווי והתמיכה במשפחות, דבר המאפשר להן לקדם את ילדיהן באופן מיטבי. אנו שואפים לשלב מי מהילדים שמסוגל במערכת החינוך הרגילה ולסייע לכלל ילדי אלי"ע להגיע לשילוב במסגרת המתאימה ביותר לכל אחד ואחת מהן.
לגיוס תרומה