RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

ארגון אלמנות ויתומי צה"ל הוקם בשנת 1991, והוא הארגון היציג הבלעדי הפועל לרווחת האלמנות והיתומים אשר בני זוגן או אביהם נהרג מאז מלחמת השחרור ועד היום. הארגון מקיים מפעלים ופעילויות רבות לאורך השנה שמטרתן חיזוק והעצמתן של המשפחות השכולות.
לגיוס תרומה