RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

עמותת עלם

עלם - העמותה המובילה בישראל בעזרה לנוער בסיכון.
העמותה עוזרת לנערים.ות במצוקה להיחלץ ממצבים כמו נשירה ממסגרות, התמכרויות, אלימות בבית, ועד זנות וחוסר בקורת גג.
התכניות שלנו כוללות: מרכזי נוער, ניידות לילה, אתר תמיכה אינטרנטי ושלטרים לחסרי בית, ומופעלת ע"י 280 עובדים ו 2,000 מתנדבים.
עלם קבלה את אות העמותה האפקטיבית ל 2019.
 
לגיוס תרומה