RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

ליגת לָה לֶצֶ’ה ישראל

ליגת לָה לֶצֶ’ה היא ארגון בינלאומי התנדבותי, הפועל במדינות רבות ברחבי העולם. הארגון הוקם בשיקגו, ארצות-הברית, בשנת 1956 ומאז חברות בו מתנדבות, המהוות רשת תמיכה והעברת מידע בנושא הנקה. המדריכות הן אמהות הרואות חשיבות בתמיכה בנשים בנושא ההנקה. את הפעילות בליגת לה לצ’ה המדריכות עושות  בהתנדבות, ללא תמורה חומרית. פעילותה של ליגת לה לצ'ה ישראל נעשית במפגשי קבוצות ברחבי הארץ, בקו תמיכה טלפוני, דרך האתר שלנו וקבוצת הפייסבוק המונה 30,000 חברות.
 
לגיוס תרומה