RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

העמותה לתסמונת רט

מאות ילדות ונשים בישראל לוקות בתסמונת רט. מכנים אותן 'מלאכיות הדממה'. ילדות אלו רגישות אך אינן יכולות לדבר וסובלות מהפרעות נוירולוגיות קשות. זוהי תסמונת גנטית ולא תורשתית הפוגעת בעיקר בבנות.
העמותה פועלת לקידום מחקר רפואי למציאת מרפא למלאכיות הדממה, תמיכה, הדרכה וייעוץ למשפחות ולאנשי המקצוע הרפואיים והחינוכיים/טיפוליים.
לגיוס תרומה