RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

עמותת כוונים

עמותת כוונים פועלת במטרה ליצירת חברה שוויונית המאפשרת לצעירים עם מוגבלות לממש את יכולותיהם לניהול עצמי משולב בקהילה. למוטבי העמותה מוגבלויות פיזיות, חושיות, ו/או תקשורתיות. העמותה מעניקה הכשרות וליווי בהיבטים יום יומיים ובכך מקדמת את הצעירים לדיור עצמאי בקהילה. 
לגיוס תרומה