RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

ארגון נבט

ארגון נבט מספק מידי יום סנדוויצ'ים טריים ומזינים לאלפי ילדים בכל רחבי הארץ. אנחנו מאמינים שחינוך הוא הדרך העיקרית ליצור הזדמנויות ולאפשר ניידות חברתית. ילד שמגיע מידי יום ללא כריך לבית הספר, בין אם בשל הזנחה וחוסר תפקוד מצד הוריו ובין בשל מצב כלכלי ירוד, הוא ילד שאינו מרוכז בהתרחשות הלימודית ומבחינתו בית הספר הוא מבנה בטון ולא מקום בו הוא יכול לרכוש השכלה ולהתפתח. הפעילות שלנו מטפלת בדבר הבסיסי ביותר – תחושת שובע, שבלעדיה אי אפשר בכלל להתחיל לדבר על חינוך.
נבט הוא הארגון היחיד הפועל בפריסה ארצית, 151 בתי ספר ובהיקף של אלפי מוטבים מידי יום. הפעילות שלנו מתקיימת בעיקר בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית , ב-46 רשויות מקומיות ואזוריות, בכל המגזרים והגילאים– מכיתה א' ועד י"ב.
 
לגיוס תרומה