RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

נט"ל - נפגעי טראומה על רקע לאומי

נט"ל, נפגעי טראומה על רקע לאומי, היא עמותה (מלכ"ר) א-פוליטית,
נט"ל נוסדה מתוך הזדהות עמוקה עם מצוקתם של הנפגעים נפשית, באופן ישיר או עקיף, כתוצאה מאירועי מלחמה או טרור.
נט"ל מציעה בית טיפולי רב-מקצועי לנפגעי טראומה על רקע לאומי ופועלת לשיקום ולשיפור איכות חייהם, באמצעות קו טלפוני ( 1-800-363363 חינם), טיפול פסיכולוגי רב-תחומי, צוות קהילתי הפועל בכל רחבי הארץ ומועדון חברתי.
לגיוס תרומה