RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

עמותת נתיב בטוח

נתיב בטוח היא עמותה חברתית התנדבותית להצלת חיים בדרכים, באמצעות חינוך, הסברה, מניעה ואכיפה (באמצעים טכנולוגיים) ועל בסיס שותפויות בין הממשל לחברה האזרחית. העמותה יזמה את מיזם שומרי הדרך, שצוין כמוביל בחדשנות בהחלטת ממשלה ושגייס עשרות אלפי מתנדבים.
 
לגיוס תרומה