RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

עמותת שמי"ם

שמי"ם מפעילה תוכנית יזמות חברתית שמטרתה לחזק ולהעצים נוער מהחינוך המיוחד. אנו מאמינים שהמפתח ליצירת השינוי בחייהם הוא פיתוח תחושת מסוגלות. עשייה חברתית היא המפתח לשינוי וכל קבוצה בתכנית מקימה מיזם חברתי לקהילה. דרך הפרויקט הנוער זוכה לחוויית הצלחה ורוכש כלים ומיומנויות לחיים.
 
לגיוס תרומה