RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

עמותת שלוה

ארגון שלוה מעניק טיפול מקצועי לאנשים עם מוגבלויות, תומך בבני משפחתם ומקדם את שילובם בחברה.
התוכניות השונות של שלוה מוצעות לאנשים מכל רחבי האוכלוסייה וכוללות תוכניות חינוכיות, תרפיות ומענה חברתי לשעות הפנאי לאלפי אנשים מלידה ועד בגרות. 
 
לגיוס תרומה