RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

עמותת 'חינוך לפסגות'

'חינוך לפסגות' פועלת לצמצום פערים חברתיים ע"י יצירת שוויון הזדמנויות ומוביליות חברתית לילדים ונוער בעלי פוטנציאל למצוינות, מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל. באמצעות המודל החינוכי-חברתי הייחודי של העמותה, אנו מסייעים לילדים ונוער להגיע לפסגה ולממש את יכולותיהם; להצטיין בלימודים, להשתלב באקדמיה, לרכוש השכלה כללית ורחבה ולהתפתח כאזרחים תורמים וכמנהיגים בעתיד. כיום העמותה מפעילה 47 מרכזי מצוינות ברחבי הארץ, בהם משתתפים כ-4,000 חניכים וכ-550 חברי רשת הבוגרים.
 
לגיוס תרומה