RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

האגודה לסוכרת נעורים

האגודה לסוכרת נעורים (סוג 1) בישראל הינה שלוחה של ארגון ה JDRF העולמי. מטרותינו: קידום מחקרים לשיפור איכות החיים ולמציאת המרפא לסוכרת מסוג 1, חתירה לחיים מלאים ובריאים בכל מסגרות החיים, מרמת הטיפול עד לקידום מדיניות, והעלאת המודעות למחלה בקרב הציבור. 
לגיוס תרומה