RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

עמותה מחשבה טובה

עמותת מחשבה טובה הוקמה בשנת 2003 ע"י אנשי חינוך והייטק במטרה לחבר אוכלוסיות מהפריפריה הגאוגרפית והחברתית של ישראל למגוון האפשרויות הטמונות בטכנולוגיה. מטרת העמותה לצמצם את הפערים החברתיים באמצעות הנגשת טכנולוגיה. העמותה מפתחת, מפעילה ומובילה תכניות טכנולוגיות ברחבי הארץ לאוכלוסיות מכלל החברה, בדגש על הפריפריה החברתית והגאוגרפית בישראל. 
לגיוס תרומה