RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

נא לגעת

מרכז "נא לגעת" ציין בשנת 2017 עשור לפעילותו ולהתבססותו כמרכז תרבותי וחברתי חדשני בזירה המקומית והעולמית כאחד. מקבוצת תיאטרון קטנה וייחודית אשר מנתה 11 שחקנים חרשים-עיוורים, לכדי מרכז שוקק חיים המשלב עשרות אנשים עם מוגבלויות בתחומי התרבות, החינוך והאירוח.
 
לגיוס תרומה