RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

האגודה לזכויות האזרח בישראל

האגודה לזכויות האזרח הוקמה ב-1972, והיא ארגון זכויות האדם הגדול, הוותיק והמוביל בישראל. עוסקת בכל קשת זכויות האדם. אנחנו מחויבים להגנה על זכויות האדם ולקידומן, בכל מקום שבו האחריות לפגיעה בזכויות היא של הרשויות הישראליות. 
לגיוס תרומה