RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

בית אלמוג שילוני

סמ"ר אלמוג שילוני הי"ד נרצח בידי מחבל ב- 10.11.2014 אלמוג נאבק במחבל ככל יכולתו ובגופו מנע פיגוע המוני. לאחר לכתו, הנציחה המשפחה את זכרו ע"י הקמת בתים לחיילים בודדים במודיעין.
עד היום כ-20 חיילים ו-4 חיילות זכו לקורת גג ולליווי העמותה, הפועלת להקמת בית ל-108 חיילים וחיילות, ללא עורף משפחתי.
 
לגיוס תרומה