גילאי מינימום

גילאי מינימום

לכל מרוץ גיל מינימאלי להשתתפות.
חובה על המשתתף להיות בגיל המינימאלי לפחות ביום המרוץ – 19.2.21
 
מרתון: גיל 18 ביום המרוץ או לפני.
חצי מרתון: גיל 16 ביום המרוץ או לפני.
מירוץ 10 ק"מ: גיל 14 ביום המרוץ או לפני.
מירוץ 5 ק"מ: גיל 13 ביום המרוץ או לפני.

ללא תלות בגילאי המינימום להשתתפות בכל מרוץ, בכל מרוץ - רצים אשר טרם מלאו להם 18 שנים ביום המרוץ - 19.2.21 - חייבים באישור הורה במהלך ההרשמה.