גילאי מינימום

גילאי מינימום

לכל מרוץ גיל מינימאלי להשתתפות.
חובה על המשתתף להיות בגיל המינימאלי ביום המרוץ – 25.2.22.
 
מרתון ומירוץ אופני יד: גיל 18 מינימום.
חצי מרתון: גיל 16 מינימום.
מירוץ 10 ק"מ: גיל 14 מינימום.
מירוץ 5 ק"מ: גיל 13 מינימום.

מיני מרתון: 
500 מ': גילאי 5-8.
500 מ': גילאי 5-14 - לילדים עם מוגבלות.
1 ק"מ: גילאי 9-12.
 
ללא תלות בגילאי המינימום להשתתפות בכל מרוץ, בכל מרוץ - רצים אשר טרם מלאו להם 18 שנים ביום המרוץ - 25.2.22 - חייבים באישור הורה במהלך ההרשמה.