1. יוצרים דמות אוואטר אישית - למשתתפים רשומים בלבד
  2. משחקים במשחק SAMSUNG RUN באתר האירוע
  3. משחקים במגוון משחקים במתחם SAMSUNG באקספו המרתון
  4. רצים את אחד ממסלולי המרתון וצוברים 3 S-COINS בכל ק"מ
 
חסות  ראשית:              שותף ספורט: 
 חסות זהב:           
 
חסויות                                          
               
        
 
שותפי מדיה:      
  
שותפים לדרך:              
                          
 הייטק זון