מסלולים ותוצאות

מסלולים ותוצאות

האם המרחקים למרוצים השונים באירוע נמדדו במדויק?

כן. מודד רשמי מטעם ארגון המרוצים הבינלאומי (AIMS) מודד את כל המרחקים לפי הכללים הרשמיים. ניתן לקבוע במרוץ זה שיאים רשמיים וקריטריונים עפ"י ההתאחדות הבינלאומית לאתלטיקה. 
 
כיצד יימנע המפגש בין רצי המרתון והחצי? ובין רצי חצי המרתון לרצי 10 ק"מ?
לוח הזמנים והפרדת הנתיבים במסלול, מאפשרים לרצי המרתון לרוץ את כל הדרך - ללא כל מפגש עם רצים מהמרוצים האחרים. המפגש בין ראשוני רצי העשר ק"מ לאחרוני רצי חצי המרתון, יהיה שולי, אם בכלל. 
 
האם יש שירותים באזור הזינוק ולאורך המסלול?
יש שירותים כימיים במתחם הכינוס. במסלולי המרתון וחצי מרתון ישנם שירותים לאורך המסלול, השירותים יסומנו במפה בדף "מסלולים ומפות". 
 
האם יש מדידת זמן אישית?
כן, לכל המסלולים פרט ל-5 ק"מ עממי ומיני מרתון ילדים. הזמן הנמדד לכל רץ מתחיל מהרגע שנקלט אלקטרונית, עם מעבר שלו את קו הזינוק. לכן, אין כל סיבה להידחף קדימה. 
 
איך מחלקים את המים ואת השתייה האיזוטונית?
בכל המקצים יחולקו בקבוקים של חצי ליטר הנוחים לאחיזה. המשקה האיזוטוני בתחנות הרלוונטיות – יחולק בכוסות.
 
איך אדע בצמתים ובפיצולים השונים לאורך המסלול, לאן להמשיך או לפנות?
אנו ממליצים ללמוד את מפת המרוץ - ראו דף "מפות ומסלולים" וכן "תיאור המסלולים" בדפי המידע. ביום המרוץ, בכל צומת יהיו שלטים בצבע המרוץ הספציפי, מכוונים וכן חצים צבועים על הקרקע בצבע המרוץ.