גילאי מינימום

לכל מרוץ גיל מינימאלי להשתתפות.
חובה על המשתתף להיות בגיל המינימאלי ביום המרוץ – 23.2.24.
 
מרתון ומרוץ אופני יד: גיל 18 מינימום.
חצי מרתון: גיל 16 מינימום.
מרוץ 10 ק"מ: גיל 14 מינימום.
מרוץ 5 ק"מ: גיל 13 מינימום.

מיני מרתון: 
800 מ': גילאי 5-8.
400 מ': גילאי 5-14 - לילדים עם מוגבלות.
1.2 ק"מ: גילאי 9-12.
 
ללא תלות בגילאי המינימום להשתתפות בכל מרוץ, בכל מרוץ - רצים אשר טרם מלאו להם 18 שנים ביום המיני מרתון- 21.2.24 - חייבים באישור הורה במהלך ההרשמה.