קטגוריות מנצחים ופרסים

קטגוריות
 
עקרון הגיל: השיוך לקטגוריה נקבע לפי שנת הלידה, אם יום ההולדת בטווח הגיל המצויין חל בשנת 2025.
 
מרתון וחצי מרתון
גברים: כללי, גילאי 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+
נשים: כללי, גילאי 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+
 
מרוץ 10 ק"מ
גברים: כללי, עד גיל 19, גילאי 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+
נשים: כללי, עד גיל 19, גילאי 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+
  
כל קטגוריה מותנית בהשתתפות של לפחות 3 רצים מאותו המין.
במידה ואין מינימום של 3 רצים, הקטגוריה תתבטל ותצטרף לקטגורית הגיל מתחתיה. 

מנצחים ופרסים
ביום האירוע יחולקו גביעים ופרסים כספיים לשלושת המקומות הראשונים בדירוג הכללי בלבד של המרתון ואופני היד.
 
10:00 - טקס מנצחים מרתון ואופני יד גברים, מנצחות מרתון ואופני יד נשים 
 
פרסים כספיים למקצה המרתון בלבד יהיו בקטגוריות נשים / גברים.
הפרסים הכספיים לגברים ונשים בנפרד.

אין כפל פרסים
 
פרסי מיקום 
 
מרוץ מקום ראשון מקום שני מקום שלישי מקום רביעי מקום חמישי מקום שישי
מרתון – כללי 7,500 $ 5,000 $ 2,500 $ 1,500 $ 1,000 $ 500 $
חצי מרתון – כללי $ 1,500  $ 1,000 $ 500 X X X
10 ק"מ – כללי  750 $ 500 $ 250 $ X X X
מרוץ אופני יד 750 $  500 $ 250 $ X X X
 

פרסי המיקום לעיל יוענקו לרצים במקומות 1-3, רק במידה ולא זכו בפרסי ההישג.
אם זכו – יוענק להם רק אחד מהפרסים, הגבוה מבין השניים.

 
פרסי שי  
לזוכים בקטגוריות הגילאים השונות יחולקו פרסים אטרקטיביים באדיבות נותני החסויות
של מרתון פלייטיקה תל-אביב 2025.
חלוקת הפרסים- תאריך ומיקום יפורסמו בהמשך. 
 
פרסי הישג 
בנוסף לפרסים הנ"ל, הרצים במקום הראשון והשני במקצה המרתון יקבלו פרסי הישג מיוחדים אם יגיעו לתוצאות הבאות:

 
תוצאת גברים 2:07:59 2:08:59 2:09:59 2:10:30
תוצאת נשים 2:22:00 2:23:30 2:25:00 2:28:00
מקום 1 40,000 $ 25,000 $ 15,000 $ 10,000 $
מקום 2 9,000 $ 8,000 $ 7,000 $ 6,000 $
 

הערות:
  1. פרסי ההישג אינם ניתנים לצבירה אחד עם השני (לדוגמה: רץ במקום הראשון בתוצאה שמתחת ל 2:07:59 יזכה ב-40,000$ בלבד, ולא בסכום כל שאר הפרסים. רץ במקום הראשון בתוצאה של 2:08:59 יזכה ב-25,000$ בלבד והפרסים הגבוהים והנמוכים מסכום זה לא יועברו לאיש).
  2. רק הרץ הראשון ששבר את ההישג הגבוה יקבל את סכום הזכייה לפרס הראשון. 
  3. פרסי ההישג אינם ניתנים לצבירה יחד עם הפרסים הרגילים (מרתון – כללי) למקומות 1-3. פרסים אלו יינתנו רק במידה ולא יתקבלו פרסי הישג.
  4. ניתן להגיש ערעור עד 30 דקות מפרסום תוצאות בצירוף 400 ש"ח במזומן אשר יוחזרו במידה והערעור התקבל על קו הסיום לידי גל לוי או עופר שטרית.
  5. רצי עלית במסלול המרתון:
  • גברים שתוצאתם מתחת ל-2:35
  • רצות שתוצאתן מתחת ל-3 שעות
  1. העברת סכום הפרס תתבצע לאחר אישור ועדת השיפוט של המרתון, ולאחר בדיקת סמים לזוכים שתוצאתה שלילית ועד 7 ימי עבודה מיום קבלת תוצאות הבדיקה אצל המפיקה, במצטבר.
  2. טקס המנצחים לקטגוריות- תאריך יפורסם בהמשך.