מפות מסלולים

*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.
אורך המסלול - 5.2 ק"מ והוא אינו מדיד