מפות מסלולים

42K
21K
10K
5K


*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.
אורך המסלול - 5.2 ק"מ והוא אינו מדיד