מפות מסלולים

42K
21K
10K
5K
מיני מרתון ילדים 1.2 ק"מ
מיני מרתון ילדים 800 מטר

*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.
אורך המסלול - 5.2 ק"מ והוא אינו מדיד