תאריכי הרשמה ותעריפים

  מרתון חצי מרתון 10 ק"מ 5 ק"מ
הרשמה מוקדמת עד 29.11.2021 250 ש"ח 190 ש"ח 140 ש"ח 110 ש"ח
הרשמה רגילה עד 20.1.2022 280 ש"ח 210 ש"ח 165 ש"ח 130 ש"ח
הרשמה מאוחרת עד 19.2.2022 310 ש"ח 230 ש"ח 190 ש"ח 150 ש"ח
 
  מיני מרתון ילדים
הרשמה מוקדמת עד 29.11.2021 40 ש"ח
הרשמה רגילה עד 20.1.2022 50 ש"ח
הרשמה מאוחרת עד 19.2.2022 60 ש"ח
 
 
מה כוללת ההרשמה שלי?
ערכת השתתפות 
הפנינג זינוק וסיום - כולל הפעלות אקטיביות ומסיבת סיום
מדידה מקצועית
שירותי רפואה
סדרנות
בטיחות
משטרה