גילאי מינימום

גילאי מינימום

לכל מרוץ גיל מינימאלי להשתתפות.
חובה על המשתתף להיות בגיל המינימאלי לפחות ביום המרוץ – 28.2.20
 
מרתון ומירוץ אופני יד: גיל 18 ביום המרוץ או לפני.
חצי מרתון: גיל 16 ביום המרוץ או לפני.
מירוץ 10 ק"מ: גיל 14 ביום המרוץ או לפני.
מירוץ 5 ק"מ: גיל 13 ביום המרוץ או לפני.

מיני מרתון: 
500 מ': גילאי 5-8 ביום המרוץ או לפני. 
500 מ': גילאי 5-14 ביום המרוץ או לפני - לילדים עם מוגבלות.
1 ק"מ: גילאי 9-12 ביום המרוץ או לפני.
 
ללא תלות בגילאי המינימום להשתתפות בכל מרוץ, בכל מרוץ - רצים אשר טרם מלאו להם 18 שנים ביום המרוץ - 28.2.20 - חייבים באישור הורה במהלך ההרשמה.