עיצוב חולצת המרתון

עיצוב חולצת המרתוןעתידות: העיצוב הבא שלכם יודפס על 45 אלף חולצות...
קריאה לתושבי העיר תל-אביב יפו בלבד!
השנה עיצוב מקורי שלכם יודפס על חולצת המשתתפים הרשמית של מרתון סמסונג תל-אביב. 

יש לכם רעיון מקורי?
שלחו לנו אותו למייל kapaimactive@kapaim.co.il ואנחנו נבחר אחד מהרעיונות שלכם שיודפס על 45,000 חולצות המשתתפים
את הקובץ יש לשלוח בגודל A4 בצבע אחד, את העיצוב יש לשלוח סרוק (במידה ומדובר באיור)/ לשלוח בקובץ וקטורי באיכות דפוס.
יש לצרף למייל גם תצלום של ת"ז/ כרטיס דיגיתל/ רשיון נהיגה.
המעצב הזוכה תווי קניה בשווי 3000 ש"ח בחנויות נייקי.תקנון

קול קורא להצעות לעיצוב חולצת מרתון תל אביב לשנת 2020

רשות הספורט בעיריית תל אביב-יפו פונה לתושבי תל-אביב יפו בלבד לקחת חלק בעיצוב חולצת הרצים במרתון תל – אביב לשנת 2020.

מטרות ויעדי התחרות:
מטרתו של הקול קורא לאפשר לתושבי העיר תל-אביב יפו להיות מעורבים בעיצוב חולצת המרתון ובכך להשפיע על רוחו והאוירה שמוצר זה ישפיע על הפקת המרתון ברוח שאיפות ועיצוב מי מבין התושבים.

עקרונות העיצוב:
גודל עיצוב מקסימלי- A4 בצבע אחד, את העיצוב יש לשלוח סרוק (במידה ומדובר באיור)/ בקובץ וקטורי באיכות דפוס. 

מועד הגשה ההצעות
המועד אחרון להגשת ההצעות הינו עד ה-10.12.19 עד לשעה 16:00 באמצעות דוא"ל kapaimactive@kapaim.co.il

בחירת ההצעה הזוכה
ההצעות אשר יוגשו יועברו לשיפוט לצוות שופטים שיורכב מנציגים מחברת ההפקה "כפיים" ומעיריית תל- אביב אשר ייבחרו את העיצוב הנבחר. תשובות יינתנו עד ה-01.01.2020. העיצוב שייבחר יזכה את הזוכה בשובר בשווי 3,000 ש״ח בחנויות נייקי.
 
 זכויות וקניין רוחני
מוסכם כי מארגני התחרות ו/או מי מטעמם, ו/או כל צדדי ג' הקשורים בעיצוב החולצה (להלן – "המארגנים") יוכלו לעשות שימוש בהצעות שייבחרו על ידי העיריה ובכל הנלווה אליהן לצורך השימוש על גבי החולצה, וכן לצורך שיווק ופרסום אשר יערכו המארגנים, בכל פלטפורמה שיבחרו, ללא הגבלה בזמן ובמקום וללא תמורה, ולרבות לצורך: קמפיינים שיווקיים באמצעי מדיה שונים ובכל פלטפורמה, לרבות עיתונות מודפסת, טלוויזיה אינטרנט בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של המארגנים ולכל שימוש בהצעות למטרות לא מסחריות.
מובהר כי מארגני התחרות יהיו רשאים לערוך את ההצעות ולבצע בהן כל שינוי נדרש.
יובהר כי ליוצר העיצוב אין כל זכות/ קרדיט על גבי החולצה ועל העיצוב הנבחר.
 
עיריית תל-אביב וחברת ההפקה "כפיים" שומרות לעצמן את הזכות לא לבחור אף עיצוב מהעיצובים שנשלחו.
 
בהרשמה לתחרות המתמודדים מצהירים ומתחייבים כי הינם הבעלים הבלעדיים של כל זכויות הקניין הרוחני בהצעותיהם, וכי אין בפרסומן על ידי המארגנים הפרה של זכויות צד ג' כלשהו.

הוראות כלליות
העירייה רשאית להודיע על ביטול התחרות או לשנות את הוראות התחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ההשתתפות בקול הקורא תהיה על חשבונם של המשתתפים בלבד.
המתמודד בתחרות משחרר את מארגני התחרות, את נציגיהם, ואת שותפי התחרות מפני ונגד כל תביעה, הוצאות, ואחריות לרבות מרשלנות, בפגיעה בפרטיות, לשון הרע, הפרת זכות יוצרים סימן מסחרי או זכויות קניין רוחני ומנזקים מכל סוג שהוא לאדם או לרכוש. מארגני התחרות רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט לשנות את כל המועדים לתחרות הקבועים בתקנון זה בכל שלב משלבי התחרות.